Çerez Politikası

Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (“Borusan Sanat”) Borusansanat.tv Portalı’nı (“Portal”) ziyaret eden kullanıcıların ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla çerezler (cookies) kullanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Borusan Sanat, çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Portalımız bazı üçüncü taraf internet sitelerine yönlendirmeler içerebilir. Bu Politika, sizi Borusan Sanat’ın çerez kullanımı hakkında bilgilendirmekte olup; diğer veri sorumlularının çerez kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için, ilgili veri sorumlularının politikalarını incelemenizi öneririz.

Çerezler (Cookies) Nedir ve Nasıl Çalışır?

Çerez, kullanıcı bir internet sitesine eriştiğinde bilgisayarına, cihazına veya tarayıcısına indirilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, site ziyaretçilerinin tanınmasına ve ziyaretçilerin sitedeki işlemleri ile ilgili bilgilerin depolanmasına olanak tanır. Depolanan bilgiler, internet sitesini her ziyaret edişinizde internet sitesine gönderilir. Bu sayede internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde önceki ziyaretiniz ile ilgili bilgiler hatırlanır.

Çerez Kullanımının ve Kişisel Veri İşlemenin Amaçları

Çerezler, kullanıcıların Portal ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek, Portal’da yer alan içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak ile Portal yapısını ve içeriğini iyileştirmek ve geliştirmek amaçlarıyla kullanılmakta ve çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz bu amaçlarla işlenmektedir.

Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz, Portal vasıtasıyla otomatik yöntemlerle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Çerez Kullanımının Engellenmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat, çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda Portal’ın bazı özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir. Portal’ın işlerliği için zorunlu olan çerezlerin engellenmesi ise mümkün değildir.

Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında, aşağıda tarayıcınıza özgü linke tıklayarak yardım alabilirsiniz:

Google Chrome : support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Edge : support.microsoft.com/tr-tr/windows/microsoft-edge-goz-atma-verileri-ve-gizlilik
Mozilla Firefox : support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Safari : support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Opera :operaturkiye.net/cerezleri-nasil-silebilirim/index.html

İlgili Kişi Hakları

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen birtakım haklara sahiptir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verilerinizi işliyor isek buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi -var ise- aktardığımız üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
- Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
- İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Borusan Sanat’a iletmek için İstiklal Caddesi No: 160A Beyoğlu 34433 İstanbul adresine posta gönderebilirsiniz. Taleplerinizi iletmek için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Tüm sorularınız için bizimle tv@borusansanat.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.