KULLANIM KOŞULLARI

A.GİRİŞ

İşbu Kullanım Koşulları, Borusansanat.tv Portalının (“Portal”) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Portal ziyaret ve kullanımı ile Kullanıcıların Portal üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarına tabidir. Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (“Borusan Sanat”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Portal’daki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Portal’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Portal’un kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Portal’u kullanmayınız. Portal’u kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz. Borusan Sanat Kullanım, Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda, hesabınızı askıya alabilir veya Portal’u kullanımızı sonlandırabilir; sağladığınız tüm içerikleri yayından kaldırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

B.GENEL ŞARTLAR

1. Portal’ı kullanan Kullanıcıların cihazlarından ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Portal’u kullanamama gibi durumlardan Borusan Sanat sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Portal’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Portal’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
2. Borusan Sanat veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Portal veya Portal’un kullanılması veya kullanılamaması veya bu Portal’un içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Borusan Sanat'a söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.
3. Borusan Sanat, Portal’da yer alan bilgilerin geçerliliğini, doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Kullanıcıların bu Portal’da yer alan bilgileri dikkate alarak verecekleri kararlarda, bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit ettirmeleri gerekmektedir.
4. Borusan Sanat, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Portal’daki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.
5. Borusan Sanat, İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya Portal’da bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Portal’un genel güvenliğini tehdit edecek, Portal’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Portal kullanımını engelleyebilir.
6. Portal’ın ya da Portal’da yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.
7. Bu Portal, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Borusan Sanat bu web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf web sitesine verilen bir bağlantı, Borusan Sanat'in siteyi ya da sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

C. KULLANIM KOŞULLARI

9. Portal kullanıcı hesabının oluşturulabilmesi için ilgili kayıt formundaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kayıt formuna girilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Borusan Sanat sorumlu tutulamaz.
10. Kullanıcılar kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra kullanıcı adı/iletişim adresi ve şifreleri ile giriş yaparak ve işbu Kullanım Koşullarını onaylayarak Portal’u kullanabileceklerdir. Kullanıcı hesabı olmayan Kullanıcılar Portal’un herkese açık kısımlarını görebilirler ve ancak Portal üzerinde işlem gerçekleştiremezler.
11. Kullanıcı, Portal’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Portal’da zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Portal’un işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Kullanıcı, kendisine verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.
13. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Portal’u kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

D. FİKRİ HAKLAR

12. İşbu Portal’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Portal işleteni ve sahibi Borusan Sanat’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Portal’un ziyaret edilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
13. Portal’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Portal’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kuralara aykırı olarak kullanılamaz.
14. Portal’un tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

E. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

15. Portal’un kullanılması, ziyaret edilmesi, kullanıcı hesabının oluşturulması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

F. SAİR DÜZENLEMELER

16. Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
17. İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Borusan Sanat nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.